Reberbanen 11 · 8800 Viborg

Reberbanen 11 · 8800 Viborg

Byggeret til boliger i Viborg centrum

Byggeret til opførelse af boliger, i alt 3.050 kvm.

Udkast til projekt foreligger fra KPF Arkitekter.

Ejendomme er reguleret under LP 432:

Den eksisterende bebyggelse mod Reberbanen på ca. 1.150 m2 (byggefelt
3) kan bevares. En eventuel erstatningsbebyggelse skal opføres i
samme udformning og materialer som den eksisterende og med facader
og tagbeklædning i tegl.
Der kan herudover opføres ny bebyggelse på 3.050 m2. I alt kan der i
området således opføres 4.200 m2. Parkeringsarealer skal etableres i
kælder og/eller parterreetagen i den ny bebyggelse (byggefelt 1 og 2).
Den ny bebyggelse kan placeres i skel langs Garnisionspladsen. Bebyggelsen
kan opføres i højst 4 etager, men må kun fremstå i 3 etager
mod parkeringspladsen på grund af det faldende terræn mod Reberbanen.
Der kan desuden opføres ny bebyggelse langs med Kirkegårdsstien
i højst 3 etager.
Den ny bebyggelse i byggefelt 1 kan opføres i en højde på højst 14,5 m
fra et fastsat niveauplan. Der kan desuden etableres teknik på taget,
hvis denne beklædes med fibercementplader eller strækmetal i en højde
på højst 2,5 m. I gården kan opføres et tårn til trappe og elevator i en
højde på op til 16,5 m. Alternativt kan der inden for en nærmere angivet
byggelinje etableres op til tre delvist indbyggede trappe/elevatortårne.
Den ny bebyggelse (byggefelt 1 og 2) skal fremstå som en helhed med
facader i tegl og med fladt tag. Dele af facaderne kan beklædes med
plader i stærkere farver. Bebyggelsen vil herved fremstå med farver
svarende til den nye bygning for Landsarkivet for Nørrejylland.
Der kan etableres arealer til udendørs ophold på taget af den ny bebyggelse
mod Kirkegårdsstien.

Ejendomstype
Byejendom (kontor, butik, beboelse)
Boligareal
3.050
Grund
986
Værelser
8