Hvad skal vi bruge Viborg-søerne til?

En svævebane fra Domkirken til Borgvold? Mulighed for at bosætte sig i en husbåd på Nørresø? Eller hvad med et tog rundt om Søndersø?

Mulighederne for ‘søfornyelse’ er mange. Og Viborg Kommune er nu parate til at tage fat på bl.a. de ovennævnte og mange andre forslag, der er kommet til idéudvikling af området på og ved Viborg-søerne.

Efter de næste møder i kultur- og fritidsudvalget, teknisk udvalg og klima- og miljøudvalget er kommunen klar til  at offentliggøre de første opgaver, den nye plan fører med sig. Møderne finder sted henholdsvis den 20., 21. og 22. marts. Senere på foråret skal udvalgene drøfte planen og finde ud af, om de vil tage projekter fra planen med til budgetforhandlingerne.

Følg med i udviklingen i Viborg Stifts Folkeblad.

Hvad synes du, at Viborg-søerne mangler? Og er der grænser for, hvor

Tilbage